Argetus Araştırma, Danışmanlık, Eğitim, Proje ve Organizasyon Hizmetleri

Argetus Araştırma, Danışmanlık, Eğitim, Proje ve Organizasyon Hizmetleri

  • Araştırma
   Toplumsal incelemeler başta olmak üzere, Kamuoyu araştırmaları, Kurumsal araştırmalar, Pazar araştırmaları, Medya araştırmaları, İmaj, İtibar ve Algı araştırmaları gibi sosyal, kültürel, ekonomik, siyasal ve tarihsel araştırmalar yoğunlaştığımız çalışma alanlarını oluşturmaktadır.
  • Danışmanlık
   Amaç, hedef ve stratejik yönetim süreçlerinin planlanması, sosyal ve siyasal çalışmalar ile politika üretme, fiyat belirleme ve bütçeleme çalışmalarının gerçekleştirilmesi gibi işletme ve kurumların ihtiyaç duyduğu her türlü danışmanlık hizmetleri yürütülmektedir.
  • Eğitim
   Alanında uzman, güvenilir, yüksek tecrübe ve bilgiye sahip eğitimci gruplarıyla çalışma ve hizmetlerdeki yeterlilik ve donanımı zenginleştirmeye yönelik eğitim hizmetleri organize edilerek yürütülmektedir. Kamu kurumları ve işletmelerin hizmet içi eğitimleri ile bilgi ve deneyim kapasitelerini geliştirmelerini sağlayan eğitim programları gerçekleştirilmektedir.
  • 1990’lı yılların sonundan bu yana toplumsal algıya ilişkin eğilim, farklılık ve eşiği ölçerek gerçek durum ile beklentiler arasındaki ilişki ve nedensellik doğrultusunda sosyal, kültürel, siyasal ve ekonomik alanda; araştırma, danışmanlık, eğitim, proje ve organizasyon çalışmaları yürütüyoruz.
  • Araştırma Danışmanımız Erol Erdoğan’ın yönetiminde Sosyoloji, Ekonomi, İstatistik, Psikoloji, Hukuk ve Tarih alanında disiplinlerarası uzmanlığı bulunan teknik bir kadroya sahibiz.
  • "Argetus Araştırma ve Danışmanlık", Greenart Group bünyesinde AR-GE ve Proje çalışmalarını yürütmek üzere kuruldu.