Sosyal, kültürel, siyasal ve ekonomik alanda toplumsal algıya ilişkin eğilim, farklılık ve eşiği ölçerek gerçek durum ile beklentiler arasındaki ilişki ve nedensellik doğrultusunda; araştırma, danışmanlık, eğitim, proje ve organizasyon çalışmaları yürütüyoruz.

Yöntemlerimiz

Çalışmalarımızda her konu ve probleme özgü kantitatif (nicel) ve kalitatif (nitel) araştırma yöntemlerinden seçilen veya geliştirilen teknikler kullanılmaktadır.

Gerçekleştirdiğimiz araştırmalar ile veri toplama yöntem ve tekniklerimizi inceleyebilirsiniz.

Devamını Oku

Değerlendiren, Çözüm üreten, planlayan ve iyileştiren akıl ortağınız ?