Yöntemlerimiz


Çalışmalarımızda her konu ve probleme özgü kantitatif (nicel) ve kalitatif (nitel) araştırma yöntemlerinden seçilen veya geliştirilen teknikler kullanılmaktadır.


Gerçekleştirdiğimiz araştırmalar ile veri toplama yöntem ve tekniklerimizden bazıları şunlardır:


 • Yüz yüze (Rastgele Örnekleme)
 • Yüz yüze (Kota Örnekleme)
 • Yüz yüze (Adresli)
 • Mektup ile Araştırma
 • Gölge Müşteri Araştırmaları
 • Gizli Müşteri Araştırmaları
 • B2B (Satış Uygulamaları) Görüşmeleri
 • Masa Başı Çalışmalar
 • CATI Görüşmeleri (Bilgisayar Destekli Telefon Görüşmesi)
 • CAPI Görüşmeleri (Bilgisayar Destekli Yüz Yüze Görüşme)
 • CASI Görüşmeleri (Bilgisayar Destekli Şahsi Görüşme)
 • CAWI Görüşmeleri (Bilgisayar Destekli Online Web Görüşmesi)
 • CAMI Görüşmeleri (Bilgisayar Destekli Mobil - Cep Telefonu Anketi)
 • Gözlem (Doğal, Katılımcı)
 • Grup Tartışmaları
 • Derinlemesine Görüşme
 • Etnografik çalışmalar
 • Semiotic Çalışmalar
 • Omnibus Araştırmalar
 • Periyodik Araştırmalar
 • Monografik Çalışmalar