Çalışma Ekibimiz ve Uzmanlarımız

 • Araştırma Danışmanı : Erol Erdoğan (İlahiyat, Sosyoloji, Siyaset)
 • Araştırma Direktörü : Mehmet Aslan (Sosyoloji, Hukuk, Sosyal Hizmet)
 • Koordinatör: Ragıp Peynir (İstatistik)
 • Analiz ve Raporlama : Aliye Özkul Yılmaz (Sosyoloji)
 • Analiz ve Raporlama : Esra Duman (Ekonomi),
 • Tasarım ve İnfo Grafik:Cihat Tekcan (Grafik ve Tasarım)
 • Tasarım ve İnfo Grafik: Filiz Çayıroğlu (Grafik ve Tasarım)

Bilim Danışmanlarımız

 • Prof. Dr. Yunus Kaya – Sosyoloji – Bilimsel Araştırma ve Yöntem – Tabakalaşma – Siyaset Sosyolojisi
 • Prof. Dr. Veysel Bozkurt – Sosyoloji – Toplumsal Yapı ve Değişme – İktisat ve Çalışma Sosyolojisi
 • Prof. Dr. Alev Erkilet – Sosyoloji – Toplumsal Yapı ve Değişme – STK – Medya – Aile ve Kadın – Kent
 • Prof. Dr. Suvat Parin – Sosyoloji – Uygulamalı Sosyoloji – Kır ve Kent Sosyolojisi
 • Doç. Dr. Şahin Oruç - Eğitim Bilimleri – Eğitim Yayınları ve Materyalleri – Zeka ve Çocuk Oyunları
 • Doç. Dr. Hülya Terzioğlu – Din Bilimleri – Aile ve Kadın Çalışmaları
 • Doç. Dr. Emin Yaşar Demirci – Sosyoloji – Kurumlar Sosyolojisi – Kalkınma ve Din Sosyolojisi
 • Dr. Rukiye Karaköse – Psikoloji – Klinik Psikoloji – Sosyal Hizmet – Yaşlılar
 • Dr. Roza Süleymanoğlu Dinçer – Sosyoloji – Eğitim Rehberliği – Sosyal Hizmet – Çocuklar